Massefylde, 20 °C 0,92 g/ml
Viskositet, 40 °C 40 cST
STOCKPUNKT 5-20 °C
Flammepunkt 160 °C
HEIZWERT, Nedre 36,9 MJ/kg
Udseende
Vand indhold, øvre 0,1 %
Aske indhold, øvre 0,1 %